Lokace
88 Kneza Višeslava ul. Bělehrad
Zaměření
Filmové ateliéry
Vznik
1946
Studia
4
Fundus
27.000 kostýmů
Webové stránka
www.avalastudios.com

„Srbsko má silnou filmovou tradici a stále jsou zde skvělí filmoví profesionálové. Navíc je Bělehrad strategicky velmi dobře položen. V AVALA studios Beograd plánujeme na více než 52 tisících metrech čtverečních novou výstavbu, jejíž součástí by měla být i dvě nová studia. Stejně tak plánujeme rekonstruovat stávající zařízení. Vláda Srbska uznala potenciální ekonomický přínos filmového průmyslu pro celou zemi a svými pobídkami, jejichž podmínky jsou podobné zahraničním pobídkám, umožňuje světovým filmovým produkcím snížit náklady na výrobu filmů. Věříme tak, že díky všem těmto okolnostem pomůžeme filmovým ateliérům AVALA získat zpět jejich postavení.“   

Srđan Rašković, výkonný ředitel AVALA Studios Beograd

avala studios

ROZSAH PROJEKTU

8 hektarů plochy; 11 800 m² studií; 7 900 m² plochy pro produkci; 3 850 m² dílen; 16 000 m² administrativních budov; 2 200 m² koncertních a výstavních sálů

O PROJEKTU

Cílem AVALA STUDIOS BEOGRAD je vytvořit nové moderní filmové ateliéry hollywoodského stylu a nabídnout možnost nejen srbskému filmovému průmyslu, ale také zahraničním produkcím, realizovat v oblasti Balkánu komplikované a náročné projekty.

Poloha Bělehradu je pro světový filmový průmysl strategicky výhodná a historický odkaz ateliérů AVALA je veliký. Na ten navazují záměry současných majitelů studií, kteří chtějí pokračovat v dřívější vynikající pověsti ateliérů AVALA, jež jsou historicky nejstarší a největší filmovou společností v bývalé Jugoslávii s historií sahající až k roku 1946.

Historie

VLASTNICKÁ PRÁVA

220 hraných filmů; 430 dokumentárních filmů; 120 koprodukčních snímků 

Filmová studia Avala Films započala svoji činnost po 2. světové válce v roce 1946.  Od té doby byly ateliéry považovány za jednu nejvýznamnějších značek srbské kultury. Celý areál, studia, zařízení pro audiovizuální záznam i laboratoře byly navrženy tak, aby zvládly zhruba 40 celovečerních filmů ročně. Cílem bylo učinit z Bělehradu jedno z největších evropských filmových center. To sice nikdy nepodařilo realizovat, nicméně se stále v AVALA natáčelo tucet celovečerních filmů za rok a filmové bělehradské město se stalo oblíbeným místem na kinematografické mapě světa. 

Zlatý věk studií lze datovat od počátku 60. let 20. století až do rozpadu Jugoslávie v roce 1991. Za více jak tři desetiletí vzniklo v Srbsku více než 300 celovečerních filmů. Úspěchy domácí kinematografie se staly nedílnou součástí srbské kultury a srbský film si získával stále větší zájem diváků po celé Jugoslávii a úspěchy se dostavily i v zahraničí. 

Současný koncept AVALA Studios má za cíl na historii ateliéru navázat a opět postavit kinematografii z Bělehradu do popředí zájmu nejen v Srbsku, ale také na mezinárodním poli.