Základním stavebním kamenem investiční činnosti SEBRE je udržitelný development v České a Srbské republice. Ten se vyznačuje zejména tím, že jsou všechny naše projekty navrhované architektem Stanislavem Fialou.

Architektův nekonvenční přístup k tvorbě, cit pro kontext historický i urbanistický, láska k řemeslu, poctivým a přiznaným materiálům a architektura bez příkras utváří nezaměnitelný architektonický rukopis, se kterým se SEBRE plně ztotožňuje.

Díky propojení stavitelství, architektury a developmentu má SEBRE možnost, realizovat technicky a organizačně náročné projekty, jako byla oceňovaná novostavba DRN na Národní třídě v Praze. Ta zaujala zejména propojením rekonstruovaného barokního Schönkirchovského paláce v Mikulandské ulici a novostavby na Národní třídě, jež svou organickou strukturou nápadně připomíná kopec či DRN.

"Existují stovky různých způsobů, jak vykonávat řemeslo architekta. Stanislav Fiala ovládá jeden z nejnáročnějších, tudíž ne tak často provozovaných. Disponuje neuvěřitelnou schopností improvizace na stavbě, ochotou bavit se s řemeslníky a společně se vydat na cestu za neznámým, nečekaným, neodhadnutelným. Je to častokrát velké dobrodružství s nejistým koncem, ale zdá se, že to je cesta radostná, na kterou zúčastnění i s odstupem času rádi vzpomínají."

/ hodnocení poroty Architekt roku 2019