LOKACE
Praha 1, Česká republika
TYPOLOGIE
Polyfunkční dům
REALIZACE
2017
GENERÁLNÍ DODAVATEL
HINTON
INVESTOR
SEBRE
OCENĚNÍ
European Concrete Award 2018, Stavba roku 2019, Cena primátora Hlavního města Prahy 2019, nominace Mies van der Rohe Award 2019

"Architekt Standa Fiala k tomu domu v podstatě přistoupil barokně. Tady jsou zkrátka a dobře principy barokního interiéru, barokní architektury, určitého barokního divadelnictví v tom dobrém slova smyslu. Pokusů o propojení starého a nového. Těch je spousta i desetiletí zpátky a to u nás i v celém světě, ale myslím si, že tento příklad je fakticky přelomový, protože definuje určité principy, které jsou inspirativní pro architekty, restaurátory, které jsou inspirativní obecně. Materiály jsou jiné, ale principy tytéž, což je naprosto perfektní."    

/ Martin Pavala, hlavní restaurátor

DRN

ROZSAH PROJEKTU

11 600 m² plochy k pronájmu; 9 500 m²; administrativních ploch, 4 podzemní podlaží; 8 nadzemních podlaží; střešní zahrada

O PROJEKTU

Do realizace projektu DRN se společnost SEBRE pustila v roce 2013. První stavební práce byly započaty na základě stavebního povolení k projektu hotelového komplexu z roku 2007, který SEBRE zakoupilo včetně parcely bývalého parkoviště na Národní třídě a přilehlého Schönkirchovského paláce v Mikulandské ulici v Praze. Během výkopových prací a archeologického průzkumu však společnost SEBRE zamýšlenou funkcionalitu budovy zásadně pozměnila a oslovila architekta Stanislava Fialu, aby vypracoval novou studii.

Architektonický koncept je postaven na potřebě doplnit od 60. let 20. století neúplnou Národní třídu a na pozemku dosavadního parkoviště vybudovat nárožní administrativní budovu. Ta je zasazena mezi sousedním palácem Dunaj ze 30.let 20.století, barokně klasicistním Schirdingovským palácem (Kaňkův dům) na Národní třídě a barokním Schönkirchovským palácem v Mikulandské ulici, který byl součástí zakoupených nemovitostí. 

Hlavní cíle architekta Fialy spočívaly ve snaze vypořádat se s rozdílnými výškami okolních domů, mezi které byla navržena nová hmota administrativní budovy. Druhým klíčovým faktorem bylo propojení barokního paláce a novostavby. Nově rekonstruovaný Schönkirchovský palác byl restaurován tzv. analytickou metodou, což jednoduše znamená, že zanechává a ctí i stopy minulosti. Způsob restaurování hlavní restaurátor Martin Pavala pojmenoval termínem „restaurátorský brutalismus“ a Stanislav Fiala, který se ve své tvorbě přiklání k autenticitě bez příkras, se v podstatě řídil stejnými principy jak u DRNu, tak u rekonstrukce barokního Schönkirchovského paláce, který plynule přechází do novostavby. Ta od svého staršího sourozence přebírá principy barokní zdobnosti i principy autenticity bez příkras. Proto v DRNu nacházíme např. zachovaná místa, kde po pohledovém betonu stéká omylem vyteklá rez, schody jsou neopracované či podlaha na střeše je z latí, jež přesahují linii stavby. Třetím cílem byla touha ozelenit Národní třídu, jenž byla v době projektu prakticky bez stromu. Na střeše proto vyrostla zahrada s platany a kolem novostavby vznikly charakteristické ochozy celoročně osazené rostlinami. Díky tomu získal dům název DRN. 

Urbanistický koncept vychází z propojení a otevření dosud nepřístupných prostor. Architekt Fiala spojené domy před veřejností neuzavírá, naopak kolem parteru, který je převážně určen restauračním zařízením, přivádí návštěvníky jak z Národní třídy, tak z Mikulandské ulice na nádvoří, ze kterého bude v budoucnu možné projít až do sousední nové budovy UMPRUM. Dominantou nádvoří je Fialou navržený impozantní strom vyrobený pasířem Josef Ryšlavým ze zapečené nerezi. Ze stejného materiálu je vyrobena sekundární fasáda vizuálně spojující Schönkirchovský palác a DRN.

Historický kontext se nejvíce propisuje ve zdobnosti novostavby zřetelně odkazující na zdobnost baroka. Odkazy na historii místa však také nacházíme na ochozech, kde na jaře dle návrhu zahradníka Jana Kocourka na krátký čas vykvete česká národní vlajka.

DRN v současné době slouží zejména jako sdílené kanceláře americké společnosti WeWork. V DRNu dále sídlí společnosti Nano Energies, TAKEDA, Galerie Zdeněk Sklenář, SEBRE či ateliér Fiala + Němec. V roce 2019 byl DRN prodán investiční společnosti KGAL Investment.

Historie

PROMĚNY MÍSTA

18. století
Schönkirchovský palác, též nazývaný Winterfeldovský dům, vznikl barokní přestavbou v letech 1726-34, která sjednotila původně středověké domy. 


19. století
Nástavby 2. pater bočních křídel s pavlačemi byly u Schönkirchovského paláce realizovány v letech 1868 a 1875 a nástavba 3. patra podle návrhu architekta Josefa Balabána v roce 1911. 


20.století
V roce 1930 byla dokončena sousední konstruktivistická budova Palác Dunaj podle návrhu architekta Adolfa Foehra.

Schönkirchovský palác je díky architektonicky hodnotnému ztvárnění včetně fasády, celkového dojmu i urbanistického začlenění včetně dvora a křídel památkově chráněn od roku 1958.

V roce 1966 byly na místě dnešního DRNu zbořeny dva domy, čp. 136 a 137, které ve své historické uliční čáře vybíhaly o cca 6–7 metrů do ulice oproti sousednímu prvorepublikovému paláci Dunaj. Proluka záhy začala fungovat jako parkoviště.

17. listopadu 1989 proběhla na Národní třídě historicky zlomová demonstrace a masakr studentů v průchodu sousedního Kaňkova domu. Od té doby je toto pamětní místo každoročně vzpomínáno.

   
21. století
V roce 2005 prodalo město Praha parcelu parkoviště společně se sousedním barokním palácem společnosti Ditrich, a. s. Ta za účelem vybudování hotelového komplexu vypsala v roce 2007 architektonickou soutěž s vítězným projektem od architektonického studia Znamení čtyř, který byl dotažen až k vydání stavebního povolení. 

Zdi Schönkirchovského paláce nad parkovištěm sloužily od roku 2008 jako plocha současnému street artu, přičemž fragmenty malby Death TM od Michala Škapy jsou v interiéru novostavby zachovány jako dobové fresky, podobně jsou odhalené a zrestaurované historické fresky v sousedním barokním paláci. S odkazem k této zdobnosti z minulosti jsou v prostorách DRNu vytvořeny též současné malby Patrika Hábla. 

V roce 2012 projekt odkoupilo SEBRE. V průběhu výkopových prací se změnila funkcionalita domu z hotelu na polyfunkční dům, který byl v roce 2017 kolaudován. 

V roce 2019 společnost SEBRE, jež je dosud správcem budov, DRN prodala investiční skupině KGAL Investment Management Group.