Lokacija
Prag 1, Češka Republika
Tipologija
Višenamenska zgrada
Realizacija
2017
Autor
Stanislav Fiala, FIALA + NĚMEC
Generalni izvođač radova
HINTON
Investitor
SEBRE
Trenutni vlasnik
KGAL Investment Management Group
Nagrade
European Concrete Award 2018, Građevina godine 2019, Nagrada gradonačelnika Praga 2019, nominacija Mies van der Rohe Award 2019

"Arhitekta Standa Fiala je ovoj zgradi u suštini pristupio barokno. Ovde zaista vladaju principi baroknog enterijera, barokne arhitekture, određene barokne pozorišne umetnosti u pozitivnom smislu reči. Pokušaj spajanja starog i novog. Takvih je mnogo i decenijama nazad, kod nas kao i u celom svetu, ali mislim da je ovaj primer faktički preloman jer definiše određene principe koji su inspirativni za arhitekte, restauratore, koji su inspirativni uopšte. Materijali su drugačiji, ali principi su isti, što je naprosto savršeno."  

/ Martin Pavala, glavni restaurator

DRN

OBIM PROJEKTA

11 600 m² površine za iznajmljivanje; 9 500 m² administrativne površine, 4 podzemne etaže; 8 nadzemnih etaža; krovni vrt

O PROJEKTU

Kompanija SEBRE je sa realizacijom projekta DRN počela 2013. godine. Prvi građevinski radovi su započeli na osnovu građevinske dozvole za projekat hotelskog kompleksa iz 2007. godine, koji je SEBRE kupio uključujući parcelu bivšeg parkinga na  Narodnom bulevaru (češ. Národní třída)  i susedne Šenkirhovkse palate (češ. Schönkirchovský palác) u Mikulandskoj ulici u Pragu. Međutim, tokom radova na iskopavanju i arheološkog istraživanja, kompanija SEBRE je zamišljenu funkcionalnost zgrade suštinski promenila i obratila se arhitekti Stanislavu Fiali radi izrade nove studije.

Arhitektonski koncept je zasnovan na potrebi da se popuni parcela na Narodnom bulevaru, koja je od 60-ih godina XX veka bila prazna, i da se na mestu dosadašnjeg parkinga izgradi ugaona adiministrativna zgrada. Zgrada je smeštena između susedne palate Dunaj Dunav iz 30-ih godina XX veka, barokno-klasicističke Širdingovske palate (Kanjkov dom) na Narodnom bulevaru i barokne Šenkirhovske palate u Mikulandskoj ulici koja je bila sastavni deo kupljenih nekretnina. 

Glavni ciljevi arhitekte Fiale su ležali u nastojanju da se nađe rešenje za različite visine okolnih zgrada, među koje je projektovana nova građa administrativne zgrade. Drugi ključni faktor je bio spajanje barokne palate sa novom zgradom.

Novorekonstruisana Šenkirhovska palata je bila restauirana tzv.  analitičkom metodom što jednostavno znači da ostavlja i poštuje tragove prošlosti. Ovaj način restauracije je glavni restaurator Martin Pavala imenovao terminom „restauratorski brutalizam“  a Stanislav Fiala, koji se u svom stvaralaštvu priklanja autentičnosti bez ukrasa, vodio se istim principima kako kod DRN-a, tako i kod rekonstrukcije Šenkirhovske palate koja ravnomerno prelazi u novu zgradu. Nova zgrada od svoje starije sestre nasleđuje principe barokne okićenosti  i principe autentičnosti bez dodatnih ukrasa. Zato u DRN-u nalazimo npr. sačuvana mesta na kojima se po grubom betonu sliva rđa koja greškom ističe, neobrađene stepenice ili letve na krovu koje prevazilaze liniju građevine. Treći cilj je bio nastojanje da se ozeleni Narodni bulevar koji je u vreme projekta bio praktično bez drveća. Na krovu je tako izrastao vrt sa platanima a oko zgrade su nastale karakteristične dugačke galerije koje su tokom cele godine zasađene cvećem. Zahvaljujući tome je zgrada dobila naziv DRN (busenje). 

Urbanistički koncept proizilazi iz povezivanja i otvaranja dosad nepristupačnih prostora. Arhitekta Fiala ne zatvara spojene zgrade za javnost, već okolo partera, koji je pretežno namenjen restoranima, dovodi posetioce kako sa Narodnog bulevara, tako i iz Mikulandske ulice u dvorište iz koga će u budućnosti biti moguće proći sve do susedne škole UMPRUM. Dvorištem dominira impozantno drvo koje je projektovao Fiala a izradio  Jozef Rišlavi od pečenog nerđajućeg čelika. Od istog materijala je izrađena sekundarna fasada koja spaja Šenkirhovsku palatu i DRN.

Istorijski kontekst se najviše ogleda u ukrasima nove zgrade koji jasno upućuju na kićenost baroka. Istoriju grada, takođe, prepoznajemo na dugačkim galerijama gde na proleće, prema nacrtu pejzažnog arhitekte Jana Kocoureka, na kratko vreme procveta češka nacionalna zastava.

DRN trenutno služi pre svega kao zajedničke kancelarije američke kompaninje WeWork. DRN trenutno služi pre svega kao zajedničke kancelarije američke kompaninje Nano Energies, TAKEDA, Galerie Zdeněk Sklenář, SEBRE i atelje Fiala + Němec. DRN je 2019. godine prodat investicionoj kompaniji KGAL Investment.

istorija

PROMENA MESTA

Promene mesta

XVIII vek 
Šenkirhovska palata, koja se takođe naziva i Vinterfeldovski dom, nastala je u periodu 1726-1734. godine i to baroknom rekonstrukcijom koja je objedinila prvobitne srednjovekovne kuće.

XIX vek
Nadogradnja drugog sprata bočnih krila sa dugačkom galerijom je na Šenkirhovskoj palati realizovana u periodu od 1868. do 1875. godine. a nadogradnja 3. sprata je prema nacrtu arhitekte Jozefa Balabana realizovana 1911. godine. 

XX vek 
1930. godine je prema projektu arhitekte Adolfa Foera bila dovršena susedna konstruktivistička zgrada Palata Dunav. Narodni bulevar je više od 50 godina bio nepotpun.

Šenkirhovska palata je zahvaljujući arhitektonski dragocenom dizajnu (uključujući fasadu, celokupan utisak i urbanističko rešenje sa dvorištem i krilima palate), od 1958. godine zaštićeni spomenik. 

Na mestu današnje zgrade DRN su 1966. bile srušene dve zgrade, br. 136 i 137, koje su u svojoj istorijskoj uličnoj liniji izbijale oko 6-7 metara na ulicu u odnosu na palatu Dunav iz vremena „prve republike“, koja se nalazila preko puta. Taj prazan prostor je ubrzo počeo da funkcioniše kao parking. 
17. novembra 1989. godine su se na Narodnom bulevaru desile istorijske prelomne demonstracije i prebijanje studenata u prolazu susednog Kanjkovog doma. Od tada se ovo komemorativno mesto obeležava svake godine. 

XXI vek 
Grad Prag je 2005. godine prodao parcelu sa parkingom zajedno sa susednom baroknom palatom kompaniji Ditrich, a.s. Kompanija je 2007. godine, u cilju izgradnje hotelskog kompleksa, raspisala arhitektonski konkurs na kom je pobedio projekat arhitektonskog studija „Znamení čtyř“ koji je realizovan sve do izdavanja građevinske dozvole.

Zidovi Šenkirhovske palate iznad parkinga su od 2008. godine služili kao površina za savremeni street art, pri čemu su fragmenti crteža Death TM od Mihala Škape sačuvani u enterijeru nove zgrade kao istorijske freske, slično otkrivenim i restauriranim freskama u susednoj baroknoj palati. 
Po ugledu na ovaj ukras iz prošlosti, u prostorijama DRN-a su takođe stvorena savremena likovna dela Patrika Habla.

Projekat je 2012. otkupila kompanija SEBRE. Tokom građevinskih radova se promenila funkcionalnost zgrade sa hotela na višenamensku zgradu, koja je 2017. završena.

Kompanija SEBRE, koja je i sada upravnik zgrade, je 2019. godine prodala DRN investicionoj grupi KGAL Investment Management Group.