Naš cilj je da posao uvek obavljamo pošteno uz osećaj odgovornosti prema svojoj okolini, istoriji, prirodi i ljudima, pri čemu nije važno da li je u pitanju izgradnja kuće, građenje grada, upravljanje restoranom ili razvijanje startup-a. Ulažemo u projekte u kojima pronalazimo vrednosti koje ima smisla prenositi ih sa generacije na generaciju.

Umeće, tradicija, lepota, kvalitet, autentičnost i razvoj. Razvijamo, dizajniramo, gradimo, proizvodimo, točimo pivo, emitujemo, igramo, kuvamo i sa pokornošću se odnosimo prema tradiciji, prirodi i zanatu u svim oblastima našeg interesovanja.

Pronalazimo suštinu i autentičnost u svemu što radimo.

JAN FIDLER

Jan Fidler je od 2013. godine u kompaniji SEBRE u svojstvu partnera.  2011. je osnovao građevinsku kompaniju HINTON a.s. U sferi razvoja i građevinarstva se kreće još od 2004. godine, kada je počeo da radi u razvojnom sektoru kompanije Skanska, gde je od 2007. obavljao funkciju direktora prodaje.  2016. postao je partner grupe projektnih kompanija SUDOP GROUP a.s.

Jan Fidler je 2004. godine diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Pragu.

Kamen temeljac kompanije SEBRE postavljen je dosta ranije pre datuma kada je kompanija registrovana u privrednom registru, tj. 18. jula 2013. godine. Priča je zapravo spoj ličnosti: arhitekte Stanislava Fiale, biznismena Jana Fidlera i developera Jana Kubíčeka.

Godine 2012. je SEBRE odlučio da svoju strast prema arhitekturi, u kojoj je delovao više od 20 godina i to isključivo sa arhitektom Stanislavom Fialom, pretoči u projekte mnogo većih razmera.  Kupio je dve značajne nekretnine: Svirts-Šporkovsku palatu (češ. Sweerts-Šporkovský palác) u Pragu, čije tri zgrade prelaze čak do ulice V Celnici, i parcelu parkinga na Narodnom bulevaru (češ. Národní třída) u Pragu, uz susednu oronulu baroknu Šenkirhovsku palatu (češ. Schönkyrchovský paláce)  u Mikulandskoj ulici.

Jan Fidler je 2011. godine osnovao građevinsku firmu HINTON, u kojoj su od početka radili ljudi koji su sarađivali sa arhitektom Fialom na mnogim arhitektonski nagrađivanim projektima.  Zahvaljujući pre svega ovom iskustvu, došlo je do saradnje pri izgradnji DRN-a i Palate Špork, koji su realizovani već pod kompanijom SEBRE, na čije je čelo došao Jan Kubíček.

Rukovodstvo

JAN KUBÍČEK

izvršni direktor

Jan Kubíček se do 2013. godine više od pet godina posvetio upravljanju razvojem u kompaniji AIG/LINCOLN CZ.  Pre toga je radio u kompaniji Skanska CZ, gde je učestvovao u vođenju poslovnih aktivnosti u oblasti građevinarstva.  Na početku svog delovanja u oblasti građevinarstva radio je u kompanijama COPLAN CZ ENGINEERING i Loxia.  Jan se od 2013. godine nalazi na poziciji izvršnog direktora kompanije SEBRE. 

Jan Kubiček je diplomirao na Građevinskom fakultetu Češkog tehničkog univerziteta u Pragu.  

Filip Kubricht

finansijski direktor

Filip Kubricht započeo je svoju poslovnu karijeru u drugoj polovini 90-ih godini u nemačkoj banci Aareal Bank AG u Visbadenu.  2002. godine prihvatio je ponudu od BAVAG Bank CZ iz Praga, gde je nakon četiri godine postao direktor odeljenja za finansiranje komercijalnih nekretnina.  2006. godine postao je član Upravnog odbora REICO investicione kompanije Česka sporitelna i bio je odgovoran za oblast finansija, a poslednje četiri godine je upravljao ovom investicionom kompanijom sa mesta predsednika Upravnog odbora.  Od 1. januara 2020. je deo SEBRE tima gde obavlja funkciju finansijskog direktora.

Filip Kubricht je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Tehničkog univerziteta u Liberecu.

Zaposleni

Michal klíma

projekt menadžer

Michal Klíma počeo je da stiče iskustva iz oblasti građevinarstva još tokom studija u Pragu i u Londonu.  U kompaniji SKANSKA radio je od 2003. godine gde je ubrzo nakon zaposlenja obavljao razne menadžerske pozicije.  U periodu 2010-2011. radio je kao projekt menadžer pri izgradnji golf kluba  Čertovo bremeno (češ. Čertovo břemeno).  U periodu 2011-2014. radio je kao menadžer razvoja na projektu Campus Office Park Brno, koji je realizovala kompanija AIG/LINCOLN CZ.  U kompaniji SEBRE obavlja poziciju projekt menadžera od 2014. godine kada je bio zadužen za izgradnju Palate ŠPORK i objekta DRN. 

Michal Klíma je diplomirao na Građevinskom fakultetu Češkog tehničkog univerziteta u Pragu.

Tomáš Klíma

izvršni direktor za SEBRE SERVICES Srbiju

Tomaš Klíma je čitavu svoju profesionalnu karijeru posvetio developmentu i tokom nje se u kompanijama kao što su Skanska, Crestyl i Real Treuhand bavio upravljanjem razvoja i izgradnje komornih i velikih stambenih i poslovnih projekata kao što su npr. Libenjske doki (češ. Libeňské doky), Central Kladno ili Radlicka 142 (češ. Radlická 142).  Od 2017. godine u okviru kompanije SEBRE razvija projekte u Srbiji.

Tomaš Klíma je 2000. godine diplomirao na Arhitekturi i urbanizmu na Češkom tehničkom univerzitetu u Pragu.

David Fiala

projekt menadžer

David Fiala je već tokom srednje škole počeo da se profesionalno posvećuje grafičkom dizajnu i produkciji, kao i kreativnosti u audio-vizuelnim projektima.  Kombinacija ovih veština odvela je Davida na više od 10 godina u televizijsko okruženje.  Najpre je radio kao grafički dizajner na televiziji informativnog sadržaja Z1, od 2010. radio je u produkciji na Češkoj televiziji, a od 2012. počinje sa radom na televiziji NOVA na poziciji grafičkog dizajnera, gde je u periodu 2014–2019. obavljao funkciju art direktora vesti.  U kompaniji SEBRE David radi kao projekt menadžer. 

David Fiala  je studirao ekonomiju na Karlovom univerzitetu, kao i Fakultet informacionih tehnologija Češkog tehničkog univerziteta u Pragu, smer web i multimedije.

David bína

menadžer za upravljanje objektima

David Bína od početka svoje profesionalne karijere radi na poziicjama bezbednosnog, projektnog ili tehničkog menadžera.  U periodu 2004-2010. godine radio je kao menadžer za bezbednost u kompaniji M2C, a.s., odakle je zatim u periodu 2010-2011. obavljao funkciju projekt menadžera.  Od 2011. do 2016. nalazio se na poziciji tehničkog menadžera u kompaniji B.H.  Centrum a.s.  U kompaniji SEBRE, David je zadužen za upravljanje objektima (property and facility managment) u Palati Špork i DRN.

David Bína je završio Gimnaziju Jana Amosa Komenskog u Čelakovicama.

Kristýna Taušová

menadžerka za finansije

Kristýna Taušová započela je karijeru u Ministarstvu unutrašnjih poslova kao asistentkinja direktora Odeljenja za bezbednosnu politiku gde je radila do 2015.  Naredne dve godine radila je kao specijalista kvaliteta i pružala administrativnu podršku vodećem timu kvaliteta u kompaniji KOSTAL ČR.  U kompaniji SEBRE je zaposlena od 2017. godine, gde je najpre obavljala funkciju recepcionarke i office menadžera, a od 2019. godine vrši funkciju finansijskog menadžera. 

Kristyna Taušova ima završenu srednju ekonomsku školu.

Jana Šedinová

menadžerka kancelarije

Od početka svoje karijere, Jana Šedinová  je radila uglavnom na pozicijama asistenta u kompanijama kao što su Generali osiguranje ili KŠD Štoviček Advokatska kancelarija.  U kompaniji SEBRE od 2019. godine obavlja funkciju menadžerke kancelarije, gde je njen glavni zadatak da obezbedi nesmetano funkcionisanje kancelarije i recepcije.

Jana Šedinová ima završenu Srednju umetničku školu sa fokusom na modni dizajn ženske konfekcije.

Externisté

Nikoleta Pánková

advokatica

Nikoleta Pánková je nezavisna advokatica, koja se u svojoj praksi specijalizuje na korporativno pravo i pravo nekretnina.  Dugi niz godina radila je u advokatskoj kancelariji White & Case. Kompaniji SEBRE pruža pravnu podršku kao eksterni saradnik od 2017. godine. 

Nikoleta Pánková  je diplomirala na master studijama na Pravnom fakultetu Karlovog univerziteta u Pragu.