SEBRE inkubator je kolevka start-up kompanija koje u naš svet donose usluge koje će obogatiti društvo, pojdnostaviti život ili su u nečemu inovativne.

Naš inkubator otvara prostor za poboljšanje života ljudi, kako u oblasti zabave, tako i u oblasti usluga.

Trenutno u SEBRE inkubatoru možete naći kompaniju Mytitle koja obezbeđuje zaštitu autorstva upotrebom blockchain tehnologije, kao i online platformu Sousede (češ. Sousedé - komšije) koja pruža usluge pre svega stambenim zajednicama i udruženjima vlasnika. Sastavni deo SEBRE Inkubatora je donedavno bila i platforma za distribuciju filmova ARTINII koja trenutno distribuira filmove po celom svetu.

„Trudimo se da budemo otvoreni i da sarađujemo sa dosta pametnijim ljudima nego što smo mi.“

Jan Fidler, akcionar SEBRE

Sousede

Sousedé.cz je portal i mobilna aplikacija namenjena ne samo stambenim zajednicama i udruženjima vlasnika, već i pojedincima, grupama, udruženjima ili organizacijama. Zahvaljujući Sousedé.cz, mogu na jednoj platformi efikasno da komuniciraju, planiraju, koordiniraju aktivnosti, dele dokumente, akcije i događaje. 

Pored toga, portal i aplikacija sousede.cz omogućuju koriščenje različitih usluga vezanih za stanovanje i život u datom mestu.

DETALJ PROJEKTA

Drahobejlova 2433/12
Praha 9, 190 00
sousede.cz

MYTITLE

Mytitle je unikatni online alat koji omogućava svim kreativcima, proizvodnim firmama, umetnicima, pravnicima i uopšte ljudima sa idejama ili know-how da veoma jednostavno, za nekoliko sekundi, dobiju dokaz o vlasništvu bilo kog dokumenta. 

Istovremeno omogućava efikasan rad sa arhivom dokumenata koja se mogu bezbedno deliti bez straha od manipulacije informacijama.

DETALJ PROJEKTA

Hybernská 1034/5
110 00 Praha 1
mytitle.com

 

naši projekti & investicije