Lokace
Praha 1, Česká republika
Typologie
Polyfunkční dům
Realizace
2018
Autor
Stanislav Fiala, FIALA + NĚMEC
Generální dodavatel
HINTON
Investor
SEBRE
Současný majitel
Generali Real Estate Fund CEE
Ocenění
Stavba roku 2018, Cena ČKAIT a Ministerstva kultury ČR za příkladnou a citlivou rehabilitaci historické stavby v pražské památkové rezervaci

"Když se podíváte na stavby Standy Fialy, tak tam není žádná překroucená pravda. Věci, které tam jsou, tak mají logiku pro svoji přítomnost a nejsou sebepropagující. Má to zkrátka svoji hlubokou pravdu, proč to tak je, a z toho plyne princip nezbytnosti, že to tak být musí. A z tohoto ortele se postupně stává zábava, postupně jsme všichni součástí tvorby." 

/ Jan Fidler, spolumajitel SEBRE

Palác Špork

ROZSAH PROJEKTU

9 300 m² plochy k pronájmu; 2 podzemní podlaží; 7 nadzemních podlaží; restaurace; hospoda; cukrárna; střešní zahrada    

O PROJEKTU

Rekonstrukci souboru tří budov rozmístěných mezi ulice V Celnici a Hybernská v Praze spustila společnost SEBRE v roce 2014. Původně klasicistní stavba postavená koncem 18. století byla ve 20. letech 20. století radikálně přestavěna zejména architektem Josefem Gočárem. Ten pro potřeby Anglo-Československé banky vybudoval místo jednopatrového paláce několikapatrovou administrativní budovu s bankovní halou a trezorem podle principů modernistické architektury.

Současný architektonický koncept Stanislava Fialy vychází z myšlenky sjednocení výšky všech tří budov a urbanistického propojení ulic V Celnici a Hybernská s možností oživení přilehlého „slepého území“ v sousedství se Starou celnicí. Za tímto účelem byla zprovozněna nová ulička svatého Huberta. Ta vede z ulice V Celnici, kolem restaurace Sia a cukrářství Skála, přičemž ústí do restaurace Červený Jelen, jejíž hlavní vchod je umístěn v ulici Hybernská a letní zahrádka směřuje ke Staré celnici. Hlavní prostor restaurace Červený Jelen, dříve bankovní hala, se tak stává jakousi pěší křižovatkou, která přináší život do dříve mrtvého území. Název hospoda získala s odkazem na hraběte Šporka, původního majitele objektů. Ten byl zakladatelem myslivosti v Čechách a donátorem umění. Proto nad uličkou svatého Huberta zahlédnete létající červené jeleny od Michala Gabriela, v interiéru malby Patrika Hábla, ale také detaily jakou jsou červené paroží vyrobené pasířem Josefem Ryšlavým. 

Zrekonstruované budovy jsou mimo zmíněných gastronomických provozoven adaptovány na současné administrativní prostředí. V interiérech jsou odhaleny struktury stavby. Pod vedením restaurátorů Martina Pavaly a Daniela Domanji jsou zrestaurované hodnotné omítky, nábytek a jiné interiérové prvky. Díky konceptu sjednocených výšek byla u dvou budov dostavěna dvě nová podlaží, která nabízí výsostně současné a výtvarně nekonvenční administrativní prostory.

Na střechu architekt Fiala umístil zahradu a tvář všech budov spojil originální prací s keramickou střešní krytinou. Navíc zpřístupnil a oživil všechny do té doby nepřístupné balkony a terasy.

Ve Šporku v současnosti sídlí například společnosti Dentons, Qminers, Goodman, Swixx Biopharma, restaurace SIA, Cukrář Skála či hospoda Červený Jelen. V roce 2019 odkoupila palác Špork investiční společnosti Generali Real Estate.
 

Historie

PROMĚNY MÍSTA

17.století
Původní Swéerts-Sporckův palác byl komplex dvou budov s hlavními průčelími v ulici Hybernská a zadními trakty obrácenými do ulice V Celnici. Levá dvoupatrová budova (Hybernská 3) byla vybudována v letech 1694-1699 podle návrhu Jeana-Baptiste Matheye.
 
18.století
V roce 1783 byla levá budova přestavěna Antonínem Haffeneckerem ve stylu klasicismu. Pravá klasicistní jednopatrová budova (Hybernská 5) byla podle návrhu Ignáce Jana Nepomuka Palliardiho přistavěna v roce 1790. Společnou výtvarnou podobu dostaly obě budovy díky sochařské a štukatérské výzdobě slavného českého sochaře Ignáce Františka Platzera.

20. století
V roce 1923 nechala Anglo-československá banka, která budovy zakoupila na počátku 20.století, postavit dvě nová administrativní křídla podle návrhu Karla Jarraye.

Ještě v témže roce se začala realizovat hlavní budova (Hybernská 5) včetně bankovní haly a trezoru podle návrhu slavného architekta Josefa Gočára. Ten z původní budovy zanechal pouze klasicistní fasádu a za ní ve stylu konstruktivismu vybudoval novostavbu výrazně převyšující bývalý palác, kterou zakončil dynamicky tvarovaným průčelím. Stavba byla dokončena roku 1925.

Banka o nemovitosti přišla vlivem druhé světové války. V objektu v době protektorátu sídlilo Gestapo.

V roce 1948 budovy znárodnili komunisté, kteří si v nich zřídili svůj místní sekretariát.

V  květnu 1958 získal soubor budov památkovou ochranu. V následujících desetiletích domy vlastnily různé instituce, které vesměs velmi necitlivě upravovaly interiéry domů. 

21. století 
V roce 2008 začaly České dráhy nabízet soubor budov v Hybernská 5 v opakovaných dražbách. V roce 2011 v pořadí 6. dražbě soubor budov zakoupilo SEBRE.

V roce 2019 byla v bývalých prostorách bankovní haly a trezoru otevřena hospoda Červený Jelen a tím se dá rekonstrukce a do značné míry konverze paláce Špork považovat za dokončenou.  

V roce 2019 společnost SEBRE prodala ŠPORK investiční společnosti Generali Real Estate Fund CEE.