1/3

MANINSKÉ BŘEHY

 

ROZSAH PROJEKTU

LOKACE

TYPOLOGIE

PROJEKT

INVESTOR

Praha 7, Česká rep.

Polyfunční dům

2014

SEBRE

Území o rozloze 11 500 m2

Projekt Maninské Břehy je revitalizací areálu bývalé jirchárny, kde se počítá se zachováním a citlivou obnovou nejstarší dochované části bývalé továrny na zpracování kůží a její adaptací na nový účel. Tento autentický artefakt zároveň tvoří úhelný kámen nároží celého projektu. Ostatní novodobější stavby ustupují výstavbě polootevřeného městského bloku, který pomůže definovat městskou strukturu v nyní nedůstojně dezorientované periferii města. Náplň projektu je kombinovaná s obchodním parterem a jedním kancelářským podlažím nad ním, všechna vyšší podlaží jsou věnována bydlení.

NOVINKY

PRO MÉDIA

TISKOVÉ ZPRÁVY

LOGO A LOGOMANUÁL

KONTAKT

  • Facebook
  • Instagram
  • Vimeo
© 2019 SEBRE