Z původní bankovní haly, vytvořil architekt Stanislav Fiala hospodu Červený Jelen.

Ta se dostala do povědomí lidí
především věží vytvořenou z pivních
tanků, prvotřídního plzeňského piva a
detaily, jako jsou červená paroží,
zachovalé dveře od bankovního
trezoru či jedinečné malby od Patrik
Hábl. Jak se Palác Špork změnil od
výstavby Josefem Gočárem přibližuje
Adam Gebrian ve svém pořadu
Překvapivé stavby.

26/6/2020

Novinky | Hospody | Červený Jelen

Stáhnout

sdsdsdfsdfdsrfl ksdjfgůldkfj lůdfj gůdfj hůldkfjm gůdfůlgjldůfh

asasasas

Stáhnout

Sdílet

zpět